Lá Traenála Timirí Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt
Cúrsa 1

Beidh Timirí ag dul amach chuig tithe sa cheantar le Ceistneoir gairid a líonadh amach gan mhoill.  Má thig duine acu chuig do theach,  bheadh muid fíor bhuíoch díot as cuidiú linn agus an ceistneoir a líonadh.  Mura dtagann, thig leat do chuid tuairimí a roinnt linn tré glaoch a chur orainn:- Guthán: 074 956 […]

Read more
Rás Ghaoth Dobhair a reachtáil ag Ionad Naomh Pádraig i gcomhair le Oireachtas na Gaeilge, 26ú Meitheamh 2016
Rás Ghaoth Dobhair

Féach liosta de bhuaiteoirí Rás Ghaoth Dobhair 2016:- 1ú Bean: Caitlín Uí Ruairí 1ú Fear: Éamonn Mac Niallais 1ú Bean tharr 40 bliain d’aois: Kristin Glander 1ú Fear tharr 40 bliain d’aois: Hugo Ó Duibhir 1ú Bean tharr 50 bliain d’aois: Tina Uí Ghallchóir 1ú Fear tharr 50 bliain d’aois: Daithí Ó Murchadha Duaiseanna speisialta: […]

Read more
MPTIT sa Donegal News / MPTIT in the Donegal News
Donegal News pictiúr 2

An bhfaca tú an píosa deas faoin tionscnamh pleanála teanga atá ar bun ag MPTIT i gceantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir a bhí sa Donegal News inniu? Louise Doyle a scríobh an t-alt, agus déantar cur síos ann ar mhóraidhmeanna an tionscnaimh agus ar taighde atá á dhéanamh faoi […]

Read more
MPTIT ar Raidió na Gaeltachta! / MPTIT on Raidió na Gaeltachta!
RnaG

Bhí Oifigeach Caidrimh Phoiblí MPTIT, Síle Uí Ghallchóir, agus an Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, ag labhairt le Séamus Mac Géidigh ar an chlár ‘Barrscéalta’ ar Raidió na Gaeltachta maidin inné. Más rud é nár chuala tú an clár, is féidir éisteacht le Síle agus le Hannah ag déanamh cur síos ar obair MPTIT […]

Read more
Aon cheist eile? / Any questions?
Lógó na Meithle-page-001

Tá, againne! Sna seachtainí amach romhainn, beidh daoine ag dul amach chuig 500 duine sa phobal seo le ceistneoir beag ginearálta le líonadh. Sampla randamach atá i gceist leis an 500 duine sin, is é sin le rá gur úsáideadh clár ríomhaireachta le 500 ainm a phiocadh go randamach, gan aon chlaonadh. Achan seans go […]

Read more
Am na Scrúduithe! / Exam Time!
Scruduithe

Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar ár gcairde i bPobalscoil Ghaoth Dobhair, i bPobalscoil Chloich Cheannaola agus i bPobalscoil na Rosann atá ag tabhairt faoin Ardteist faoi láthair. Míle buíochas libh as ceistneoirí a líonadh dúinn cúpla seachtain ó shin, agus ádh mór oraibh! Wishing our friends in Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Pobalscoil Chloich […]

Read more
MPTIT ar Raidió Highland! / MPTIT on Highland Radio!
MPT agus Highland

Rinne Colm Feireater ó Raidió Highland agallamh lenár gComhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, le deireanaí. Is féidir éisteacht le Hannah ag caint faoin togra pleanála teanga thíos. Colm Feireater of Highland Radio recently interviewed our Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín. You can listen to Hannah talking about our language planning project below.

Read more
Caidé do bharúil? / What do you think?
Bileog Eolais

Tá an chéad eagrán de nuachtlitir MPTIT, Caidé do Bharúil?, tagtha ar an bhfód! Is féidir do shúil a chaitheamh air anseo, agus tá sé ar fáil i roinnt siopaí agus ionaid áitiúla freisin. Más mian leat cóipeanna den bhileog a ordú (saor in aisce) do do ghnó féin, déan teagmháil linn anseo! The first […]

Read more