Lógó na Meithle-page-001

Comhairliúchán Poiblí / Public Consultation

Ár mbuíochas le achan duine a tháinig amach chuig an chéad chruinniú poiblí i dTeach Jack aréir. Tá dréacht de bhearta an Phlean Teanga ar fáil anois anseo.

We would like to thank everyone who came to the first public meeting in Teach Jack yesterday evening. A draft of the Language Plan’s recommendations in now available here.

Aodh Mac Ruairí (Cathaoirleach MPTIT), Dónall Ó Cnáimhsí (MPTIT) agus Hannah Ní Dhoimhín (CPT) ag labhairt faoin chéad chruinniú poiblí ar Bharrscéalta. / Aodh Mac Ruairí (Cathaoirleach MPTIT), Dónall Ó Cnáimhsí (MPTIT) and Hannah Ní Dhoimhín (CPT) speaking about the first public meeting on Barrscéalta.

Mura raibh tú ábalta a bheith ann, beidh deis eile agat sna seachtainí amach romhainn:

 If you were unable to attend, we will be holding other pubic meetings in the weeks ahead:

Póstaer mar íomhá

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *