Fúinn / About Us

Dhéanfar iarracht san alt ghairid seo soiléiriú a dhéanamh ar chúrsaí pleanála teanga mar atá siad i láthair na huaire agus rud beag eolas faoi Acht na Gaeltachta 2012 a chur tús leis an obair úr seo i leith treisiú na Gaeilge.

Ag eascairt ó Acht na Gaeltachta 2012 cuireadh cúraimí pleanáil teanga ar Údarás na Gaeltachta. Seo thíos na príomh phointí ag éirí as an Acht sin

* Rinneadh an Ghaeltacht a rannt suas ina ‘’Limistéir Pleanála Teanga’. Ó thaobh an cheantair seo de fágann sé go bhfuil Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Loch an Iúir agus Anagaire mar aon limistéar Ghaeltachta amháin – Limistéir Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt.

* Ar iarratas, rinne an tÚdarás ‘Ceanneagraíocht’ a roghnú sa limistéar – eagras a mheas siad a bheadh ábalta an togra pleanála teanga a stiúradh.

* Toghadh Comharchumann Ghaoth Dobhair mar ‘Ceanneagráiocht’ i limistéir pleanála teanga an Iarthuaiscirt.

* Tá ‘Comhaontú’ sínithe ag an Chomharchumann leis an Údarás chun plean teanga a chur i gcrích. Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Údarás chun an plean a chur le chéile.

* Chuige sin cuireadh ‘Meitheal Pleanála Teanga’ ar an fhód – coiste pleanála teanga le hionadaithe óna ceantair uilig atá sa limistéar.