Tá Ról Agatsa! (físeán)
tarolagatsa1

Tá ról ag achan duine an Ghaeilge a chosaint, a neartú agus a bhuanú mar theanga an phobail i nGaeltacht Thír Chonaill. Féach ar ár bhfíseán le do ról féin a aithint anseo

Read more
Cruinnithe Poiblí / Public Meetings
Cruinniú1 RnaF 30.11.16

Ba mhaith le MPTIT buíochas a ghabháil le achan duine a rinne freastal ar na cruinnithe poiblí le mí anuas. Rinneadh plé ar an dréachtphlean teanga ag na cruinnithe seo agus tugadh deis d’achan duine a bhí i láthair moltaí/tuairimí a thabhairt. MPTIT would like to thank everyone who attended our public meetings during the […]

Read more
Comhairliúchán Poiblí / Public Consultation
Lógó na Meithle-page-001

Ár mbuíochas le achan duine a tháinig amach chuig an chéad chruinniú poiblí i dTeach Jack aréir. Tá dréacht de bhearta an Phlean Teanga ar fáil anois anseo. We would like to thank everyone who came to the first public meeting in Teach Jack yesterday evening. A draft of the Language Plan’s recommendations in now […]

Read more
Cruinniú Poiblí / Public Meeting
Cruinniú poiblí

Tá an Plean Teanga do cheantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir chóir a bheith réidh, a bhuíochas le achan duine a ghlac páirt sa taighde a bhí ar bun againn le bliain anuas. Sna seachtainí amach romhainn beidh muid ag eagrú sraith cruinnithe poiblí leis an taighde seo agus le […]

Read more
MPTIT ar an chlár Barrscéalta / MPTIT on the programme Barrscéalta
RnaG

Bhí Comhairleoir Pleanála Teanga de chuid MPTIT, Hannah Ní Dhoimhín, ag caint le Frances Nic Géidigh ar an chlár Barrscéalta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta maidin inniu. An taighde atá ar bun ag MPTIT leis an lucht gnó agus seirbhísí agus le heagraíochtaí an cheantair a bhí á phlé acu: Léigh tuilleadh faoin taighde seo […]

Read more
MPTIT sa Donegal News / MPTIT in the Donegal News
Donegal News pictiúr 2

An bhfaca tú an píosa deas faoin tionscnamh pleanála teanga atá ar bun ag MPTIT i gceantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir a bhí sa Donegal News inniu? Louise Doyle a scríobh an t-alt, agus déantar cur síos ann ar mhóraidhmeanna an tionscnaimh agus ar taighde atá á dhéanamh faoi […]

Read more
MPTIT ar Raidió na Gaeltachta! / MPTIT on Raidió na Gaeltachta!
RnaG

Bhí Oifigeach Caidrimh Phoiblí MPTIT, Síle Uí Ghallchóir, agus an Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, ag labhairt le Séamus Mac Géidigh ar an chlár ‘Barrscéalta’ ar Raidió na Gaeltachta maidin inné. Más rud é nár chuala tú an clár, is féidir éisteacht le Síle agus le Hannah ag déanamh cur síos ar obair MPTIT […]

Read more
MPTIT ar Raidió Highland! / MPTIT on Highland Radio!
MPT agus Highland

Rinne Colm Feireater ó Raidió Highland agallamh lenár gComhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, le deireanaí. Is féidir éisteacht le Hannah ag caint faoin togra pleanála teanga thíos. Colm Feireater of Highland Radio recently interviewed our Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín. You can listen to Hannah talking about our language planning project below.

Read more
Caidé do bharúil? / What do you think?
Bileog Eolais

Tá an chéad eagrán de nuachtlitir MPTIT, Caidé do Bharúil?, tagtha ar an bhfód! Is féidir do shúil a chaitheamh air anseo, agus tá sé ar fáil i roinnt siopaí agus ionaid áitiúla freisin. Más mian leat cóipeanna den bhileog a ordú (saor in aisce) do do ghnó féin, déan teagmháil linn anseo! The first […]

Read more
Meitheal Pleanála Teanga – Rith 2016
MPT Rith 2016

Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt réidh le tabhairt faoin chéad chiliméadar de ‘Rith 2016’ ag croisbhealach an Bhun Bhig ar an 11 Márta. Is féile náisiúnta nua d’Éirinn é Rith 2016 a bhí ar siúl ón 4-14 Márta 2016 mar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge. Iomlán eolais faoi mar a d’éirigh leis @ https://www.rith.ie/ga/   […]

Read more