Óige na Gaeltachta
óigenagaeltachta1

Is í an óige ár dtodhchaí! Éist le glór ár n-óg, tógfaidh sé do chroí! Físeán galánta de dhaoine óga misniúla ag ceol is ag caint ar a saol i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir. Míle buíochas le LIGID Léiriúcháin. Cliceáil anseo le hamharc air!

Read more
Glór na Gaeltachta! físeán
lógó4

Ár dTeanga Ár bPobal Ár nDúchas Ár dTodhchaí! Labhraíonn muintir Ghaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir faoi thábhacht na Gaeilge agus faoi thodhchaí a bpobal Gaeltachta. Féach air anseo

Read more
SEOLADH OIFIGIÚIL ÁR bPLEAN TEANGA
seoladhbadeddie2

Amharclann Ghaoth Dobhair 25/11/19 @7in. FÁILTE ROIMH CHÁCH! Ba mhór le Meitheal Pleanála Teanga tú a bheith inár gcuideachta nuair a sheolfaidh Príomh-Aoire an Rialtais an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Seán Kyne TD ár bPlean Teanga.

Read more
SEOLADH CD BHRÍD ANNA NÍ BHAOILL
seanchassheainneill1

Beidh CD de chuid Bhríd Anna Ní Bhaoill á sheoladh in Óstán Na Caisleáin Óir in Anagaire Dé Sathairn 12ú Deireadh Fómhair. ‘Seanchas Sheáin Néill’ is ainm dó agus bailiúchán dá chuid scéalaíochta atá curtha ag Bríd Anna ar dhlúthdhiosca in ómós a huncail agus a muintire féin. Oíche speisialta a bheas ann agus is […]

Read more
Oíche Chultúir – Oíche Airneáil i Rann na Feirste
oícheairneail1

Beidh oíche áirneáil ar siúl i Seomra an Chlub Óige san Áislann Rann na Feirste Dé hAoine 20ú Meán Fómhair. Tá liosta fada d’aíonna speisialta idir aosta agus óg le bheith i láthair, is dóiche go mbeidh oíche mhór ceoil, filíochta agus scéalaíochta ann agus oidhreacht na ngael á ceiliúradh go fonnmhar ag muintir Rann […]

Read more
Lá Traenála Timirí Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt
Cúrsa 1

Beidh Timirí ag dul amach chuig tithe sa cheantar le Ceistneoir gairid a líonadh amach gan mhoill.  Má thig duine acu chuig do theach,  bheadh muid fíor bhuíoch díot as cuidiú linn agus an ceistneoir a líonadh.  Mura dtagann, thig leat do chuid tuairimí a roinnt linn tré glaoch a chur orainn:- Guthán: 074 956 […]

Read more