Comhairleoirí

Fáilte roimh na Comhairleoirí Pleanála Teanga! / Say hello to our Comhairleoirí Pleanála Teanga!

Tá beirt Chomhairleoirí Pleanála Teanga fostaithe ag MPTIT! Cuideoidh an Dr Dónall Ó Baoill agus Hannah Ní Dhoimhín linn an plean teanga seo a chur le chéile.

Tá an Ceanneagraíocht, MPTIT agus na Comhairleoirí ag obair as láimh a chéile chun an plean a chur i gcrích.

MPTIT has brought two Comhairleoirí Pleanála Teanga (Language Planning Consultants) on board! Dr Dónall Ó Baoill and Hannah Ní Dhoimhín will be helping to put together our language plan.

The ‘Ceanneagraíocht’, MPTIT and the ‘Comhairleoirí’ are all working together to finish the plan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *