Cruinnithe Poiblí / Public Meetings
Cruinniú1 RnaF 30.11.16

Ba mhaith le MPTIT buíochas a ghabháil le achan duine a rinne freastal ar na cruinnithe poiblí le mí anuas. Rinneadh plé ar an dréachtphlean teanga ag na cruinnithe seo agus tugadh deis d’achan duine a bhí i láthair moltaí/tuairimí a thabhairt. MPTIT would like to thank everyone who attended our public meetings during the […]

Read more