Cruinniú1 RnaF 30.11.16

Cruinnithe Poiblí / Public Meetings

Ba mhaith le MPTIT buíochas a ghabháil le achan duine a rinne freastal ar na cruinnithe poiblí le mí anuas. Rinneadh plé ar an dréachtphlean teanga ag na cruinnithe seo agus tugadh deis d’achan duine a bhí i láthair moltaí/tuairimí a thabhairt.

MPTIT would like to thank everyone who attended our public meetings during the last month. The aim of the meetings was to discuss the draft language plan and to give everyone the opportunity to voice their own suggestions/ideas.

Cruinniú1 RnaF 30.11.16
Aodh Mac Ruairí, Cathaoirleach MPTIT, ag labhairt ag an chruinniú poiblí in Áislann Rann na Feirste ar an 30 Samhain 2016.

 

Tá seans agat go fóill do chuid moltaí a chur isteach! Tá dréacht de bhearta an phlean teanga ar fáil anseo – cuir do chuid smaointe/moltaí chugainn ag mpt.iarthuaiscirt@gmail.com roimh an 9 Nollaig 2016.

It’s not too late to send us your suggestions! A draft of the recommendations in the language plan is available here – send us your thoughts/suggestions at mpt.iarthuaiscirt@gmail.com by the 9 December 2016.

 

Cruinniú2 RnaF 30.11.16

Reáchtáladh na cruinnithe poiblí i dTeach Jack ar an Ghlaisigh, in Ionad an Acadaimh, Gaoth Dobhair, in Ionad Naomh Pádraig, Dobhar agus in Áislann Rann na Feirste le linn mhí na Samhna 2016.

Public meetings were held in Teach Jack – an Ghlaisigh, in Ionad an Acadaimh – Gaoth Dobhair, in Ionad Naomh Pádraig – Dobhar and in Áislann Rann na Feirste during November 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *