Donegal News pictiúr 2

MPTIT sa Donegal News / MPTIT in the Donegal News

An bhfaca tú an píosa deas faoin tionscnamh pleanála teanga atá ar bun ag MPTIT i gceantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir a bhí sa Donegal News inniu? Louise Doyle a scríobh an t-alt, agus déantar cur síos ann ar mhóraidhmeanna an tionscnaimh agus ar taighde atá á dhéanamh faoi láthair.

Is féidir an t-alt ina iomlán a léamh anseo.

Did you see the article about MPTIT’s language planing project for the Gaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste and Loch an Iúir area in the Donegal News today? The piece, written by Louise Doyle, describes the main aims of our project as well as the research which is currently being conducted in the area.

You can read the article here.

Sna seachtainí amach romhainn, beidh daoine ag dul amach chuig 500 duine sa phobal seo le ceistneoir beag ginearálta le líonadh. Sampla randamach atá i gceist leis an 500 duine sin, is é sin le rá gur úsáideadh clár ríomhaireachta le 500 ainm a phiocadh go randamach, gan aon chlaonadh. Achan seans go dtiocfaidh duine chomh fada leat le ceistneoir, mar sin, agus má thagann b’iontach an cuidiú é dá mbeifeá sásta an ceistneoir a líonadh. Ní thógfaidh sé níos mó ná 5-10 nóiméad ort agus coinneofar an t-eolas uilig go hiomlán faoi rún.

Fiú mura dtagann duine chomh fada leat le ceistneoir, ba bhreá linn do thuairim a fháil! Déan teagmháil linn anseo.

In the coming weeks, we will be visiting 500 individuals from our community and asking them to fill out a short, general questionnaire. These 500 people will be a random sample: a computer programme was used to pick out 500 names, completely randomly. Therefore, there’s a good chance that someone will come to you with a questionnaire! If they do, we would be very grateful if you could take the time to fill it out. It won’t take you more than 5-10 minutes, and all of the information gathered will be kept completely anonymous.

Even is someone doesn’t come to you with a questionnaire, we’d still love to hear your thoughts. Get in touch here.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *