Comhlachtaí - deireadh fómhair 2016

Comhlachtaí Áitiúla i mbun Pleanála Teanga / Local Businesses getting involved in Language Planning!

Bhí comhlachtaí áitiúla ó LPT Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir ag glacadh páirte i dTionscnamh Fiontraíochta idir Pobail agus Gnólachtaí Áitiúla a bhí ar siúl sa LPT Dé Sathairn seo caite, an 1ú Deireadh Fómhair 2016.

Bhí ionadaithe de chuid MPTIT i láthair ag an ócáid, agus thug siad deis do na comhlachtaí páirt a ghlacadh sa taighde atá ar bun ag MPTIT faoi láthair i measc gnólachtaí agus soláthróirí seirbhísí an LPT.

Ár mbuíochas le achan duine a líon ceistneoir dúinn ag an ócáid!

Local businesses from the Gaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste and Loch an Iúir Language Planning Area recently took part in the Tionscnamh Fiontraíochta idir Pobail agus Gnólachtaí Áitiúla event which was held in our Language Planning Area last Saturday, 1st October 2016.

The event was attended by members of MPTIT who offered the businesses the opportunity to take part in research that MPTIT is currently conducting on local businesses and service providers.

We’d like to thank everyone who filled out one of our questionnaires at the event – Go raibh míle maith agaibh!

Comhlachtaí - deireadh fómhair 2016

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *