Comhairliúchán Poiblí / Public Consultation
Lógó na Meithle-page-001

Ár mbuíochas le achan duine a tháinig amach chuig an chéad chruinniú poiblí i dTeach Jack aréir. Tá dréacht de bhearta an Phlean Teanga ar fáil anois anseo. We would like to thank everyone who came to the first public meeting in Teach Jack yesterday evening. A draft of the Language Plan’s recommendations in now […]

Read more
Cruinniú Poiblí / Public Meeting
Cruinniú poiblí

Tá an Plean Teanga do cheantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir chóir a bheith réidh, a bhuíochas le achan duine a ghlac páirt sa taighde a bhí ar bun againn le bliain anuas. Sna seachtainí amach romhainn beidh muid ag eagrú sraith cruinnithe poiblí leis an taighde seo agus le […]

Read more
Go raibh maith agaibh!
GRMA

Le cúpla mí anuas bhí MPTIT amuigh ag bailiú eolais agus tuairimí faoin Ghaeilge ón phobal. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le achan duine i nGaoth Dobhair, in Anagaire, i Rann na Feirste agus i Loch an Iúir a líon ceistneoir amach – is mór an cuidiú dúinn é agus an Plean […]

Read more
MPTIT ar an chlár Barrscéalta / MPTIT on the programme Barrscéalta
RnaG

Bhí Comhairleoir Pleanála Teanga de chuid MPTIT, Hannah Ní Dhoimhín, ag caint le Frances Nic Géidigh ar an chlár Barrscéalta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta maidin inniu. An taighde atá ar bun ag MPTIT leis an lucht gnó agus seirbhísí agus le heagraíochtaí an cheantair a bhí á phlé acu: Léigh tuilleadh faoin taighde seo […]

Read more
Suirbhé ar Eagraíochtaí, Seirbhísí & an Lucht Gnó / Survey of Organisations, Services & the Business Community
Lógó na Meithle-page-001

Mar chuid den taighde atá ar bun againn faoi láthair tá muid ag iarraidh eolas a bhailiú ón Lucht Gnó agus Seirbhísí agus ó Eagraíochtaí áitiúla i dtaca le cúrsaí teanga. Mar sin, tá ceistneoirí scaipthe againn tríd an phost agus trí ríomhphost ar ghnólachtaí, ar seirbhísí agus ar eagraíochtaí an cheantair. As part of […]

Read more
MPTIT ar Raidió na Gaeltachta! / MPTIT on Raidió na Gaeltachta!
RnaG

Bhí Oifigeach Caidrimh Phoiblí MPTIT, Síle Uí Ghallchóir, agus an Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, ag labhairt le Séamus Mac Géidigh ar an chlár ‘Barrscéalta’ ar Raidió na Gaeltachta maidin inné. Más rud é nár chuala tú an clár, is féidir éisteacht le Síle agus le Hannah ag déanamh cur síos ar obair MPTIT […]

Read more
Aon cheist eile? / Any questions?
Lógó na Meithle-page-001

Tá, againne! Sna seachtainí amach romhainn, beidh daoine ag dul amach chuig 500 duine sa phobal seo le ceistneoir beag ginearálta le líonadh. Sampla randamach atá i gceist leis an 500 duine sin, is é sin le rá gur úsáideadh clár ríomhaireachta le 500 ainm a phiocadh go randamach, gan aon chlaonadh. Achan seans go […]

Read more