Bileog Eolais

Caidé do bharúil? / What do you think?

Tá an chéad eagrán de nuachtlitir MPTIT, Caidé do Bharúil?, tagtha ar an bhfód! Is féidir do shúil a chaitheamh air anseo, agus tá sé ar fáil i roinnt siopaí agus ionaid áitiúla freisin. Más mian leat cóipeanna den bhileog a ordú (saor in aisce) do do ghnó féin, déan teagmháil linn anseo!

The first edition of MPTIT’s newsletter, What do you think?, is here! You can read it here, or pick up a copy in certain local shops and centres. If you would like to order some free copies to display in your business, get in touch with us here!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *