Cruinnithe Poiblí / Public Meetings
Cruinniú1 RnaF 30.11.16

Ba mhaith le MPTIT buíochas a ghabháil le achan duine a rinne freastal ar na cruinnithe poiblí le mí anuas. Rinneadh plé ar an dréachtphlean teanga ag na cruinnithe seo agus tugadh deis d’achan duine a bhí i láthair moltaí/tuairimí a thabhairt. MPTIT would like to thank everyone who attended our public meetings during the […]

Read more
Comhairliúchán Poiblí / Public Consultation
Lógó na Meithle-page-001

Ár mbuíochas le achan duine a tháinig amach chuig an chéad chruinniú poiblí i dTeach Jack aréir. Tá dréacht de bhearta an Phlean Teanga ar fáil anois anseo. We would like to thank everyone who came to the first public meeting in Teach Jack yesterday evening. A draft of the Language Plan’s recommendations in now […]

Read more
Cruinniú Poiblí / Public Meeting
Cruinniú poiblí

Tá an Plean Teanga do cheantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir chóir a bheith réidh, a bhuíochas le achan duine a ghlac páirt sa taighde a bhí ar bun againn le bliain anuas. Sna seachtainí amach romhainn beidh muid ag eagrú sraith cruinnithe poiblí leis an taighde seo agus le […]

Read more
Slógadh na nÓg 2016
Slógadh na nÓg 16.07.16

Ná cailligí mór-imeacht comórtha do dhéagóirí a bheas ag tarlú i bPobalscoil Ghaoth Dobhair inniu! Beidh an imeacht seo ar siúl idir 4:00i.n. agus 10:30i.n. agus beidh cead isteach saor in aisce. Buailigí isteach agus bainigí sult as an gceol, damhsa, spórt, BBQ agus siamsíocht eile!

Read more