Cruinniú poiblí

Cruinniú Poiblí / Public Meeting

Tá an Plean Teanga do cheantar Ghaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste agus Loch an Iúir chóir a bheith réidh, a bhuíochas le achan duine a ghlac páirt sa taighde a bhí ar bun againn le bliain anuas. Sna seachtainí amach romhainn beidh muid ag eagrú sraith cruinnithe poiblí leis an taighde seo agus le bearta an Phlean a chur i láthair an phobail. Chomh maith leis sin, beidh muid ag iarraidh moltaí a fháil ar na bearta sin. Glacaigí an deis anois moltaí deiridh a thabhairt ar a bhfuil beartaithe sa Phlean sula gcuirtear isteach !

The Language Plan for Gaoth Dobhair, Anagaire, Rann na Feirste and Loch an Iúir is in its final stages, thanks to everyone who took part in the research which was conducted in the last year. In the coming weeks we will be organising a series of public meetings to present the results of this research and the recommendations that have been made in the Plan. As well as that, we are hoping to receive feedback and suggestions on those recommendations. Don’t miss your chance  to make any final changes to the Plan before it is submitted!

Bígí linn ag ceann de na cruinnithe poiblí seo a leanas: / Please join us at one of the following public meetings:

Póstaer mar íomhá

Tuilleadh eolais / Further information: mpt.iarthuaiscirt@gmail.com

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *