Lógó na Meithle-page-001

Suirbhé ar Eagraíochtaí, Seirbhísí & an Lucht Gnó / Survey of Organisations, Services & the Business Community

Mar chuid den taighde atá ar bun againn faoi láthair tá muid ag iarraidh eolas a bhailiú ón Lucht Gnó agus Seirbhísí agus ó Eagraíochtaí áitiúla i dtaca le cúrsaí teanga. Mar sin, tá ceistneoirí scaipthe againn tríd an phost agus trí ríomhphost ar ghnólachtaí, ar seirbhísí agus ar eagraíochtaí an cheantair.

As part of the research we are undertaking at the moment, we would like to gather information from the local Business Community, from Service Providers and from Organisations. To this end, we have sent out questionnaires by post and by email to the area’s businesses, services and organisations.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd a bhfuil na ceistneoirí seo líonta acu cheana féin!

We would like to thank all those who have already filled out these questionnaires!

Más rud é go bhfuil tú féin i mbun gnó/seirbhíse/eagraíochta sa cheantar seo agus nach bhfuair tú ceistneoir uainn, déan teagmháil linn anseo agus cuirfidh muid ceann chugat!

An 1 Lúnasa 2016 an spriocdháta do na ceistneoirí seo.

If you are running a business/service/organisation in the local area and did not receive a questionnaire from us, please contact us here and we’ll send you one!

The deadline for these questionnaires is the 1 August 2016.

Go raibh maith agat!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *