RnaG

MPTIT ar Raidió na Gaeltachta! / MPTIT on Raidió na Gaeltachta!

Bhí Oifigeach Caidrimh Phoiblí MPTIT, Síle Uí Ghallchóir, agus an Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, ag labhairt le Séamus Mac Géidigh ar an chlár ‘Barrscéalta’ ar Raidió na Gaeltachta maidin inné. Más rud é nár chuala tú an clár, is féidir éisteacht le Síle agus le Hannah ag déanamh cur síos ar obair MPTIT thíos.

MPTIT’s Public Relations Officer, Síle Uí Ghallchóir, and our Comhairleoir Pleanála Teanga, Hannah Ní Dhoimhín, were speaking to Séamus Mac Géidigh on Raidió na Gaeltachta’s ‘Barrscéalta’ yesterday morning. If you missed the programme, you can hear Síle and Hannah talking about MPTIT’s work below.

Cuid 1

Cuid 2

Sna seachtainí amach romhainn, beidh daoine ag dul amach chuig 500 duine sa phobal seo le ceistneoir beag ginearálta le líonadh. Sampla randamach atá i gceist leis an 500 duine sin, is é sin le rá gur úsáideadh clár ríomhaireachta le 500 ainm a phiocadh go randamach, gan aon chlaonadh. Achan seans go dtiocfaidh duine chomh fada leat le ceistneoir, mar sin, agus má thagann b’iontach an cuidiú é dá mbeifeá sásta an ceistneoir a líonadh. Ní thógfaidh sé níos mó ná 5-10 nóiméad ort agus coinneofar an t-eolas uilig go hiomlán faoi rún.

Fiú mura dtagann duine chomh fada leat le ceistneoir, ba bhreá linn do thuairim a fháil! Déan teagmháil linn anseo.

In the coming weeks, we will be visiting 500 individuals from our community and asking them to fill out a short, general questionnaire. These 500 people will be a random sample: a computer programme was used to pick out 500 names, completely randomly. Therefore, there’s a good chance that someone will come to you with a questionnaire! If they do, we would be very grateful if you could take the time to fill it out. It won’t take you more than 5-10 minutes, and all of the information gathered will be kept completely anonymous.

Even is someone doesn’t come to you with a questionnaire, we’d still love to hear your thoughts. Get in touch here.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *