Tá ár bPlean Teanga SEOLTA!
Aire1

Bhí an Amharclann Ghaoth Dobhair dubh le daoine de mhuintir an limistéir agus ár bPlean Teanga á sheoladh ag an Aire Stáit Seán Kayne oíche dé Luain. Chuir na haoichainteoirí béim mhór ar an óige, bhí an lucht éisteachta faoi gheasa ag na ceoltóirí óga ó An Crann Óg agus chuir an físeán de pháistí […]

Read more
SEANCHAS SHEÁIN NÉILL SEOLTA
seanchassheainneill3

Bhí oíche mhór in óstán Chaisleáin Óir Anagaire dé Sathairn nuair a seoladh dlúthdhiosca de chuid sheanchas Sheáin Néill ó Rann na Feirste ag Bríd Anna Ní Bhaoill. Bhí scoth na gceoltóirí agus na bhfile i láthair le hoidhreacht mhuintir Sheáin Néill a cheiliúradh. Bhí an halla mór plódaithe ó chúl go doras agus an […]

Read more
Oíche Chultúir
oíchechultúirRnaF2

Bhí ócáidí speisialta ar siúl fud fad an limistéir ar an Oíche Chultúir, i nGaoth Dobhair agus i Rann na Feirste. Bhí Oíche Áirneáil san Áislann Rann na Feirste, le ceol, damhsa agus insint scéil ag óg agus ag aosta. Rinneadh taifeadadh ar an oíche den cheol a bheas á chraoladh ar BBC Gaeilge anocht […]

Read more
SEOLADH CD BHRÍD ANNA NÍ BHAOILL
seanchassheainneill1

Beidh CD de chuid Bhríd Anna Ní Bhaoill á sheoladh in Óstán Na Caisleáin Óir in Anagaire Dé Sathairn 12ú Deireadh Fómhair. ‘Seanchas Sheáin Néill’ is ainm dó agus bailiúchán dá chuid scéalaíochta atá curtha ag Bríd Anna ar dhlúthdhiosca in ómós a huncail agus a muintire féin. Oíche speisialta a bheas ann agus is […]

Read more
Oíche Chultúir – Oíche Airneáil i Rann na Feirste
oícheairneail1

Beidh oíche áirneáil ar siúl i Seomra an Chlub Óige san Áislann Rann na Feirste Dé hAoine 20ú Meán Fómhair. Tá liosta fada d’aíonna speisialta idir aosta agus óg le bheith i láthair, is dóiche go mbeidh oíche mhór ceoil, filíochta agus scéalaíochta ann agus oidhreacht na ngael á ceiliúradh go fonnmhar ag muintir Rann […]

Read more
Loinneog Lúnasa
loinneog3

Beidh oscailt na féile, Loinneog Lúnasa san Amharclann Ghaoth Dobhair anocht ag 7.30in. Tá clár iontach curtha le chéile ag n heagraitheoirí le ceolchoirmeacha ó An Crann Óg, Moya Brennan, Glórthaí Uladh, Pauline Scanlon agus neart eile. Chomh maith le taispeántais ealaíne, seisiúin cheoil agus ceardlanna, beidh siúlóidí treoraithe sa cheantar agus fiú seisiún amhráin […]

Read more
Brí na hÓige
campasamhraidh1

Bhí éileamh mór ar na campaí samhraidh i mbliana. Deis iontach a bhíonn ann d’óige na háite spórt is spraoi a bheith acu le chéile ag campaí á reáchtáil as Gaeilge. Chomh maith leis na gnáth ionaid cosúil le hÁislann Rann na Feirste, Ionad Phádraig Dobhair, An Chrannóg agus Cnoc Fola, bhí campa istigh ar […]

Read more
Cruinnithe Poiblí / Public Meetings
Cruinniú1 RnaF 30.11.16

Ba mhaith le MPTIT buíochas a ghabháil le achan duine a rinne freastal ar na cruinnithe poiblí le mí anuas. Rinneadh plé ar an dréachtphlean teanga ag na cruinnithe seo agus tugadh deis d’achan duine a bhí i láthair moltaí/tuairimí a thabhairt. MPTIT would like to thank everyone who attended our public meetings during the […]

Read more
Comhairliúchán Poiblí / Public Consultation
Lógó na Meithle-page-001

Ár mbuíochas le achan duine a tháinig amach chuig an chéad chruinniú poiblí i dTeach Jack aréir. Tá dréacht de bhearta an Phlean Teanga ar fáil anois anseo. We would like to thank everyone who came to the first public meeting in Teach Jack yesterday evening. A draft of the Language Plan’s recommendations in now […]

Read more